dugme54
dugme54-2

naziv šifra boja visina mm Ø materijal
Dugme 54 75442044 crno 22 12 Al
75442045 belo 22 12 Al
75442046 sivo 22 12 Al
75442047 rustično 22 12 Al